Fortsatt dystert för stålproduktionen - men vi kan ha nått botten

Hittills i år har den svenska stålproduktionen minskat med 14,6 procent jämfört med året innan. Men i september, då 389 000 ton råstål producerades, var minskningen bara 2,3 procent, visar ny statistik från Jernkontoret. Enligt Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, kan det vara en indikation på en mer positiv utveckling. "Det här talar för att vi kanske har nått en botten och att vi nu börjar röra oss i rätt riktning. Detta är ju dock inget som vi kan veta säkert, kommer det nya lock downs till exempel kanske det börjar gå nerför igen", säger Ternell till Metal Supply.

Metal Supply, 2020-10-14