Olofsfors effektiviserar tillverkningen

Svenska Olofsfors tillverkar stålprodukter för skogsbruket och byggbranschen. Genom produktion i egna lokaler och ett byte till Boron 27-stål från SSAB har bolaget kunnat minska sin materialförbrukning, optimera produktionsprocessen och utveckla en lättare och mer bränsleeffektiv produkt, skriver Metal Supply. "Mängden avfallsmaterial vid skärande bearbetning av stål kan vara så hög som 50 procent. Men med stålet från SSAB har vi minskat mängden betydligt. Vår materialanvändning har också minskat", säger Mats Frangén, strategisk produktutvecklare och konstruktör hos Olofsfors.

Metal Supply, 2018-11-30