Rekordåtervinner till nytt stål

Investering i en ny press gör det möjligt för SKF i Göteborg att nu återvinna över 95 procent av den slipmull som uppstår som restprodukt i produktionen av rullager, skriver Metal Supply. Slipmullen levereras som råvara till stålverket där den blir nytt stål som går tillbaka till SKF:s produktion. "Denna återvinningskedja hade inte varit möjlig utan det täta samarbetet med avfallsentreprenören Stena Recycling och stålverket", säger Elisabet Stadler, miljöchef på SKF i Sverige.

Metal Supply, 2017-11-09