Varnar för konsekvenser av kompetensbristen

Sveriges industrier har de senaste åren varnat för framtida kompetensbrist. Södermanlands Nyheter har pratat med SSAB:s HR-chef Tor Bengtsson af Sillén. Han menar att frågan är avgörande för om Sverige ska fortsätta utvecklas som industrination. Inom SSAB har det dock blivit lättare att attrahera kompetent arbetskraft. "Genom satsningen på att vara först i världen med att leverera fossilfritt stål - då vill fler människor vara med", säger han till SN.

Södermanlands Nyheter, 2019-12-16