SSAB: "Europa måste gå före"

EU-länderna har enats om hur handeln med utsläppsrätter ska fungera efter 2020. Stålbranschen och SSAB har tidigare varit kritiska till systemet, som de menar har snedvridit konkurrensen.

Södermanlands Nyheter, 2017-11-10