Hybrits ultimatum: utan statligt stöd blir det inget

Hybritprojektet har ansökt om 4,9 miljarder kronor i stöd från Energimyndighetens program Industriklivet, som är en del av EU:s pandemiåtgärder. I en skrivning antyder Hybrit att projektet inte blir verklighet utan offentliga medel, skriver NSD som har tittat närmare på ansökan. "Det kommer påverka framdriften av projektet. Det kokar ned i ekonomi, risktagande och vilket tempo vi kan hålla. Men att utvecklingen kommer, det är vi övertygade om", säger LKAB:s kommunikationsdirektör Niklas Johansson till NSD. Av ansökan framgår också att en del tekniska frågor som rör vätgasproduktionen är olösta, skriver NSD.

Norrländska Socialdemokraten, 2023-05-25