Hon är ståljättens första anställda på plats i Boden

Den första personen som H2 Green Steel anställt i Boden är Ida-Linn Näzelius, civilingenjör och teknisk doktor från LTU, skriver NSD. Näzelius kommer från en tjänst inom SSAB och ska bland annat hålla i kontakterna mellan H2GS och Bodens kommun under tillståndsprövningarna, och arbeta med de cirkulära flödena på stålverket. "Cirkuläritet, både när det gäller energieffektivitet och restströmmar, är väldigt viktig för att allt ska ha nyttjats maximalt i slutet av processen", säger Näzelius.

Norrländska Socialdemokraten, 2021-05-03