Miljardvinst för SSAB efter besparingar

För år 2016 redovisar SSAB ett rörelseresultat på drygt 1,2 miljarder. Det kan jämföras med minusresultatet på 243 miljoner året innan. Under samma period har SSAB minskat personalstyrkan med 1.065 personer, rapporterar NSD.

Norrländska Socialdemokraten, 2017-03-13