Osäkert marknadsläge för Björneborg steel

I slutet av november varslade Björneborg Steel 25 av de 179 anställda om uppsägning. Fackliga förhandlingar pågår fortfarande, och bolaget tror att 2021 kan bli lika utmanade som 2020, skriver Karlskoga Tiding. "Läget är svårbedömt. Det skedde en kraftig inbromsning på marknaden i samband med den andra vågen. Nu har vi dessutom haft ganska kort tid på oss efter storhelgerna och det är svårt att dra någon slutsats om marknadsutvecklingen", säger vd Leif Rosén till tidningen.

Karlskoga Tidning, 2021-01-15