Lyfter fram svensk stålindustri

På måndagen lanserade stålindustrins branschorganisation Jernkontoret den nya informationskampanjen #stålnytta, skriver Karlskoga Tidning. Tanken är att belysa hur svenskt stål och svenska stålprodukter bidrar till en mer hållbar framtid. "Många tillverkningsprocesser och slutprodukter blir mer hållbara tack vare svenskt stål. Stål är dessutom 100 procent återvinningsbart, vilket gör materialet till en självklar del av en cirkulär ekonomi", säger Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Karlskoga Tidning, 2020-09-15