Delar av järnverket kan säljas

Outokumpu har inlett en översyn av affärsområdet långa produkter, som står för 20 procent av tillverkningen på Degerfors järnverk, skriver Karlskoga Tidning. "Företaget beskriver att de gör en strategisk översyn och det kan innebära vad som helst. Allt från att vi blir kvar inom Outokumpus väggar till att vi blir sålda i delar eller som helhet. Det kan också i värsta fall innebära att de lägger ned tillverkningen av de långa produkterna helt, vi vet inte", säger Olle Källgren, chef för långa produkter i Degerfors, till tidningen.

Karlskoga Tidning, 2020-02-06