Chocksiffran: Sveriges nollutsläpp äts upp på åtta veckor

Parisavtalet och andra frivilliga överenskommelser räcker inte. För att nå klimatmålen krävs bindande avtal mellan de stora utsläpparna USA, Kina, Indien och Europa, menar professor Gustaf Arrhenius.

Aftonbladet, 2019-07-06