Debatt: Ny skatt riskerar hämma företagsutvecklingen

Ett införande av en vägslitageskatt i sin nuvarande utformning skulle särskilt drabba företag i de mellansvenska och nordliga länen. Det riskerar därmed att hämma samhällsutvecklingen i hela Sverige, skriver Ovakos vd Marcus Hedblom och företrädare för ett antal företag och näringslivsorganisationer i en debattartikel. "Att addera skatter på det sätt som görs i dag, samtidigt som man påför avgifter och skatter på alternativa transportslag är oerhört kortsiktigt och slår mot våra företag och deras arbete och därmed arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt".

Arbetarbladet, 2018-05-13