Så påverkar ståltullar Ovako och Sandvik

Cirka tio procent av det svenska stålet exporteras till USA. Det innebär att USA:s aviserade ståltullar på 25 procent kan slå mot stålföretag, som till exempel Sandvik och Ovako, skriver Arbetarbladet. "Det är för tidigt att säga hur det här slår mot enskilda stålprodukter.

Arbetarbladet, 2018-03-12