Stålverkets slagg ersätter cement

I en ny fabrik i Oxelösund tillverkar Swerock bindemedel av masugnsslagg från SSAB:s stålverk. Produkten ersätter delar av cementen vid betongproduktion och ger en slutprodukt med lägre klimatavtryck, skriver Ny Teknik. Nu går fabriken upp i full produktion. "Med de 70 000 ton cement vi väntar oss att byta ut från nästa år, reduceras koldioxidutsläppen med omkring 50 000 ton på årsbasis. Ambitionen är att reducera ännu mer längre fram", säger Swerocks vd Karl-Gunnar Karlsson till Ny Teknik.

Ny Teknik, 2020-11-19