Så lång är vägen till fossilfritt stål

2035 ska stålindustrin vara fossilfri, det är branschens egen målsättning. Linda Nohrstedt skriver i sin analys att många steg måste klaffa om målet ska bli verklighet. Hon listar de olika svårigheter som finns i den produktionsmetod som Hybrit använder sig av. "Alla dessa svårigheter kan säkert klaras av. Frågan är bara hur dyrt det blir. Hybrits beräkning är att fossilfritt stål blir 20 procent dyrare för kunden. Men om det blir mer än så kan man undra var smärtgränsen går för konsumenterna", skriver Linda Nohrstedt.

Ny Teknik, 2019-04-11