"Varför ska man inte kunna leasa stål ?"

Jernkontorets Anna Ponzio är en av Sveriges första certifierade innovationsledare. Hon arbetar med att förändra stålbranschen. "Vår forskningsavdelning är ganska stor, och vi är väldigt delaktiga i projekten. Vår stora styrka är den etablerade organisationen, vi har ett arbetssätt som funnits väldigt länge. Historiskt hade Jernkontoret en teknisk verksamhet som reste runt och stödde nya teknikinitiativ på bruken, bekostade olika experiment, och så vidare. Det är en tydlig roll som vi haft sedan lång tid tillbaka", säger Jernkontorets FoU-koordinator Anna Ponzio.

Ny Teknik, 2019-04-11