Långsiktig politik viktig för att minska utsläpp

För att klara målet om nollutsläpp år 2045 måste industrin, som idag står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp, minska sina utsläpp kraftigt. Men det finns goda exempel, skriver Ny Teknik. Inom ramen för projektet Hybrit arbetar stålindustrin för att få till en fossilfri stålproduktion år 2045 med hjälp av vätgas.

Ny Teknik, 2018-09-13