Ett händelserikt värmländskt 2017

När Värmlands Folkblad tittar tillbaka på 2017 notetat man bland annat att Jernkontoret i oktober uppgav att man var beredda att ta ansvar för Bergsskolans fortlevnad i Filipstad, efter att skolan ansökt om konkurs.

Värmlands Folkblad, 2017-12-30