Debatt: "Här är nio klimatpolitiska krav på nästa regering"

För att nå målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045 måste politikerna ta beslut för att möjliggöra de färdplaner som industrin har tagit fram. Det skriver samordnaren Svante Axelsson och nio företrädare för olika industribranscher, bland dem Jernkontoret vd Bo-Erik Pers, på DN Debatt. Debattörerna ställer nio krav på den nya regeringen, bland annat att tillgången till fossilfri el förbättras och att både Industriklivet och Klimatklivet utvecklas och förstärks.

Dagens Nyheter, 2019-01-04