Så dog krigarkungen Karl XII - efter 300 år har gåtan en lösning

Det är dags att avskriva tanken på att Karl XII blev skjuten med en kulknapp, skriver DN. Svante Ståhl, tidigare överingenjör på Bofors, har hittat belägg för att smidda järnkulor tidigt användes som ammunition i eldvapen. I en bok från 1540 hos Jernkontoret i Stockholm beskrivs hur man smider muskötkulor av järn. Ståhl kan också belägga att norrmännen hade smidda järnkulor av den dimension som dödade krigarkungen. "Karl XII stupade av en kula från norskt artilleri. Punkt slut", säger författaren och historikern Peter Englund.

Dagens Nyheter, 2018-11-04