Stålindustrin som ställer om - för att minska utsläppen

EU-målet att minska koldioxidutsläppen med 90 procent till 2040 ställer krav på Ovako att ställa om till fossilfri produktion av sitt specialstål, skriver Nerikes Allehanda. Arbetet är igång sedan länge, och koldioxidutsläppen har sedan 2015 minskat med 58 procent. Stålbolaget är Nordens största återvinnare av järnskrot och har nyligen satsat på värmning med vätgas, vilket minskar utsläppen med 20.000 ton koldioxid årligen. Tillgången till fossilfri el är avgörande för det fortsatta arbetet, samtidigt som utbyggnaden av elnätet är svårt för enskilda företag att påverka. "Vi samarbetar med Jernkontoret i bland annat tillståndsfrågor", säger Fredrik Edin, avdelningschef på Ovako i Hällefors, till NA.

Nerikes Allehanda, 2024-06-08