Debatt: Stål är avgörande för vår självförsörjningsgrad

Efterfrågan på grönt stål drivs av frivilliga åtaganden från företag som vet att de måste ställa om. Det skriver Lina Håkansdotter på H2 Green Steel i en replik till kritiken från ekonomerna Magnus Henrekson och David Sundén. Kolbaserad ståltillverkning i EU blir dyrare varje år på grund av utsläppshandelssystemet, och utsläppsutrymmet tar slut 2039, vilket kommer att göra sådan stålproduktion omöjlig. Koldioxidtullar prissätter även importerat stål för dess koldioxidutsläpp, och eftersom stål är samhällskritiskt är grön stålproduktion avgörande för självförsörjningen, skriver Håkansdotter på Di Debatt. Hon påpekar också McKinsey-rapport visat att den gröna omställningen kan öka Sveriges BNP med 2-3 procent och skapa 20 000 nya jobb. "Också det en hyfsad effekt av det Henrekson och Sundén kallar bidragskapitalism", skriver Håkansdotter.

Dagens Industri, 2024-06-07