Industrin positiv till kärnkraftsförslag

Tidöpartierna lanserar en färdplan som ska ge Sverige ny kärnkraft motsvarande minst två storskaliga reaktorer till 2035. Flera av industrins branschorganisationer välkomnar beskedet, skriver Dagens industri. "Tydliga mål om motsvarande två fullstora reaktorer till 2035 och motsvarande tio fullstora reaktorer till 2045 skapar tydlighet för elmarknadens aktörer, så väl på producentsidan som hos den elintensiva industrin, särskilt om de kan tryggas över flera kommande mandatperioder, säger Johan Bruce på basindustrins energisamarbete SKGS i ett pressmeddelande.

Dagens Industri, 2023-11-17