Trafikverket vill ta miljardlån för att lösa strid

Trafikverket pekar ut fyra projekt som behöver tidigareläggas för att snabba på industrisatsningarna i norra Sverige, skriver Dagens industri. Bland annat handlar det om dubbelspår på Malmbanan mellan Boden och Luleå och kapacitetshöjande åtgärder mellan Boden och Kiruna. Sträckorna är av stor betydelse för LKAB och H2 Green Steel, som hittills inte har kunnat enas om malmleveranser till det nya stålverket i Boden på grund av kapacitetsbrist på järnvägen. LKAB, H2 Green Steel och Region Norrbotten är villiga att finansiera järnvägsplanen som väntas kosta 200 miljoner kronor, skriver Di. Trafikverket föreslår dessutom att dubbelspåret finansieras med lån på 4,6 miljarder kronor, en fråga som regeringen nu får ta ställning till, skriver Di.

Dagens Industri, 2023-09-16