Debatt: Utsläppen från tung industri måste minska

Hälften av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från verksamheter som behöver tillstånd enligt miljöbalken, till exempel industrier som järn- och ståltillverkning, avfallshantering samt el- och fjärrvärmeproduktion. Men i Klimaträttsutredningens delbetänkande slipper den tunga industrin undan igen. Naturskyddsföreningen kräver nu att regeringen omedelbart ser till att alla tillstånd omprövas så att krav på minskningar av utsläpp från tung industri kan införas, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en debattartikel i Dagens industri.

Dagens Industri, 2021-04-01