Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål

"De problem vi ser i södra Sveriges energiförsörjning har sitt ursprung i politiska beslut. Industrin satsar stort i åtgärder för klimatneutralitet och ökad konkurrenskraft. Regeringen måste värna även kärnkraften", skriver Jernkontorets vd Bo-Erik Pers och flera andra företrädare för basindustrin på Di Debatt.

Dagens Industri, 2020-07-01