Debatt: Gör en fossilfri omstart

Den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen får inte försena arbetet med att nå klimatmålen, skriver vd:arna för LKAB, Vattenfall och SSAB på Di Debatt. "Som företrädare för gruv-, stål- och energisektorn ser vi istället ännu större anledning att prioritera gröna investeringar för fossilfritt stål. Vår bedömning är att vi inte har råd att tappa tempo i industrins omställning inte ens i nuvarande situation. Vi har möjligheten att starta om ekonomin, stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb, samtidigt som vi löser klimatkrisen. Den chansen måste vi ta", skriver debattörerna.

Dagens Industri, 2020-06-02