Debatt: 6 åtgärder för att rädda Ringhals

Risken för effektbrist innebär att det krävs krafttag för att säkerställa Sveriges elproduktion, bland annat genom att värna kärnkraft och klargöra vem som har det långsiktiga ansvaret för att det nationella elsystemet levererar.

Dagens Industri, 2019-05-15