Ledare: Det våras för kärnkraft

Klimathotet i kombination med ökad global elkonsumtion får allt fler att argumentera mot en avveckling av kärnkraften, skriver Dagens industris PM Nilsson. Han påpekar bland annat att det krävs mer elproduktion när SSAB i Luleå och Cementa på Gotland vill bli fossilfria. "Var stolt och berätta historien om hur ett litet industriland i norr inom loppet av tio år fick bort alla fossila bränslen för elproduktion. Det är just nu världens bästa story", skriver PM Nilsson.

Dagens Industri, 2019-01-07