Ledare: Näringslivet måste ta mer klimatansvar

Hybrit, SSAB:s projekt för att minska ståltillverkningens stora koldioxidutsläpp, är ett exempel på näringslivets imponerande uppfinningsrikedom. Men om företagen ska rädda oss från stora katastrofer krävs mycket mer, och dessutom en ny, mer minimerande, syn på risk, menar Di:s Torun Nilsson. "Titta på scenarier för klimatutvecklingen, gärna på 40, 50 års sikt. Fundera på ytterligare projekt och åtgärder. På hur risker kan minimeras. På värderingar och kreditgivning. Chansen att få gehör har aldrig varit större", skriver Nilsson.

Dagens Industri, 2018-08-08