Svårt att utse vinnare - Oklart vem som tjänar på handeln med utsläppsrätter

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan EU:s system för handel med utsläppsrätter generera såväl vinster som förluster för företagen. Vem som tjänar på systemet är däremot långt ifrån självklart. SSAB var ett av de svenska bolag som förra året fick störst överskott av utsläppsrester.

Dagens Industri, 2018-08-03