Sandvik bryter ny mark

Sandviks Additive Manufacturing Center, SMT:s forskningscentrum för 3D-printing, var främst tänkt som ett internt utvecklingscentrum. Men verksamheten har väckt stort intresse även externt, och lockar till sig besök från både forskare och kunder, skriver Di i ett raportage. "Den här marknaden växer snabbt. Och det är klart att Sandvik ska vara med på den resan", säger Mikael Schuisky, chef för forskningscentrat.

Dagens Industri, 2017-03-15