My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Energiforskning inom svensk stålindustri. En syntesrapport inom Jernkontorets energiprogram 2006–2010

2012. 128 s..
(Jernkontorets forskning. D 839)

Price (SEK): 300:-

Stålindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar och all verksamhet ligger utanför storstäderna. Stålframställningen kräver energirika reduktionsmedel för reduktion av järnmalm till järn samt energi för smältning av returmaterial (skrot) och för bearbetning till färdiga produkter. Sedan 1970-talet har Jernkontorets gemensamma tekniska stålforskning till stor del varit inriktad mot energieffektivisering i olika program med stöd från statligabidragsgivare.

Denna rapport, som ingår i Stålindustrins energiforskningsprogram 2006–2010, innehåller en sammanställning baserat på bästa teknik idag och framkomna resultat i forskningsprogrammet samt påvisar kunskapsluckor och behov av ytterligare FoU-insatser.