My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Mathematics modeling for high temperature air combustion (HiTAC). Summary Final Report

Yang Weihong, Dong Wie & Wlodzimierz Blasiak

2003. 21 p. (Jernkontorets forskning, D 800)(TO 51-35)

Price (SEK): 300:-

Inom projektet har nya tekniker provats ut att genom bättre styrning erhålla en effektivare energianvändning. Inledningsvis utfördes en kvalitetssäkring av ugnsoptimeringssystemet FOCSRF för plåtverksugnarna #1 och #2 vid SSAB Oxelösund AB. Inom projektet har olika möjligheter att vidareutveckla värmningsmodellen i FOCS-RF studerats för att erhålla bättre styrning av dragningstakten för ämnena och temperaturskillnaderna mellan deras över- och undersidor. Studier med STEELTEM®  2D har gjorts för att klarlägga hur värmningsmodellens noggrannhet påverkas om pådragsberoende konvektionstal, flamstrålningsbidrag införes samt av härdareatäckningen. Detta har lett fram till en rekommendation att de indikerande och reglerande termoelementen i FOCS-RF i största möjliga utsträckning skall placeras i ugnsvalv och ugnsbotten i stället för i sidoväggarna, när härdareatäckningen varierar kraftigt, för att erhålla en noggrann beräkning av ämnestemperaturen.