Återupprätta statusen för yrkesutbildningar

För stålindustrin är yrkesprogrammen viktiga för att trygga kompetensförsörjningen. Vi i Sverige behöver återupprätta statusen på yrkesutbildningar och locka motiverade elever att söka sig till dessa.

För stålindustrin är yrkesprogrammen viktiga för att trygga kompetensförsörjningen. Från det att gymnasieskolan reformerades under inledningen av 1990-talet fram till 2011 gav yrkesförberedande program grundläggande behörighet till högre utbildning. Det förändrades genom gymnasiereformen som den tidigare regeringen genomförde. Antalet timmar för yrkesämnen utökades och en examen från ett yrkesprogrammen gav inte längre grundläggande behörighet till högskolestudier.

Gruv- och stålindustrin motsatte sig denna förändring eftersom intresset för yrkesprogrammen riskerade att sjunka ytterligare och att än färre studiemotiverade elever skulle söka sig dit. Därtill innebar minskningen av antalet timmar i vissa kärnämnen att utbildningskvaliteten på yrkesutbildningarna försämrades i sin helhet.

Som befarat har andelen elever som väljer ett yrkesprogram i gymnasieskolan minskat ytterligare efter reformen. Läsåret 2007/08 gick drygt 35 procent av alla nybörjarelever på ett yrkesprogram. Sedan dess har andelen minskat successivt, och var knappt 30 procent läsåret 2011/12 för att sedan sjunka till 23 procent läsåret 2016/17.

2018 föreslog den dåvarande regeringen att grundläggande behörighet på yrkesprogrammen skulle återinföras, men reformen nådde inte ända fram vid omröstningen i kammaren. Nu behöver den nya regeringen Löfven ta steget fullt ut att inte bara återinföra behörigheten, utan också höja bilden av och statusen för yrkesutbildningar. Bra yrkesutbildningar ger idag kvalificerade, välbetalda jobb. Det var längesedan det var en sorts "andra chans" till arbete för den som inte klarade den vanliga skolan. 

  • Återupprätta statusen för yrkesutbildningar.
  • Synliggör förebilder med bakgrund från yrkeshögskolan.