Klok industripolitik = god klimatpolitik

En klok industripolitik skapar förutsättningar för en snabb omställning. Det menar vi är en god klimatpolitik. I januari 2022 publicerades ett brev till svenska beslutsfattare, signerat av Jernkontorets vd Annika Roos, om hur industripolitiken bör utformas för en snabb omställning. Läs gärna hela brevet nedan.

Det finns fyra politiska frågor som är särskilt prioriterade för den svenska järn- och stålindustrin och en hållbar omställning. 

Läs mer om våra uppmaningar till politiken: 

Tillståndsprocesser

Elförsörjning

Kompetensförsörjning

Sverige i EU