Triple Steelix

Triple Steelix är ett innovationssystem – en struktur för att underlätta för innovationer och nytänkande, från idé bli till verklighet.

Från idéer i framkant till lönsamma produkter av stål

Med innovationer menas inte nödvändigtvis nyskapande tekniska lösningar, det som Triple Steelix arbetar med kan lika gärna handla om förbättrade produktionsmetoder, rationellt utnyttjande av nya stålsorter eller effektiva metoder för service av olika slag.

Sedan 2005 har Triple Steelix skapat nya tjänster, nya produkter och nya företag i Bergslagsregionen. Under 2015 inleddes en ny satsning för att ännu starkare skapa en attraktiv region med stålindustrin som bas. Den fleråriga satsningen innebär att Triple Steelix stödjer affärsutveckling inom tre principiella områden:

  • Optimera industrins värdekedja.
  • Innovation inom resurs och energieffektivisering.
  • Arbeta med att göra industrin attraktiv som arbetsgivare.

Initiativtagare i Bergslagsregionen

Triple Steelix omfattar fjorton kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Även länsstyrelserna, högskolorna, de stora ståltillverkarna och regionala organisationer, som Region Dalarna och Region Gävleborg är engagerade.

Genomförande och finansiering

Huvudansvaret för Triple Steelix ligger hos Jernkontoret, som utser styrelsen. Larz Ignberg är processledare.

VINNOVA finansierade Triple Steelix under de första tio åren (2005-2014) och de har tilldelat nya anslag på totalt 18 miljoner kronor för perioden 2015-2018. Initiativtagarna – dvs kommuner, företag och högskolor i Bergslagen – satsar minst motsvarande belopp i projektet i form av finansiella och personella resurser.

De stora ståltillverkarna och cirka 200 små och medelstora företag med anknytning till stålet deltar i arbetet på olika sätt. Befintliga nätverk i stålbranschen, både informella och mer etablerade, spelar en viktig roll för Triple Steelix.