Värmländska Bergsmannaföreningen (VBF)

Värmländska Bergsmannaföreningen anordnar aktiviteter för personer i alla åldrar med intresse för gruv- och metallindustrin.

Värmländska Bergsmannaföreningen (VBF) grundades i mitten av 1800-talet och har anknytning till Bergsskolan i Filipstad.

Idag anordnar VBF aktiviteter för personer i alla åldrar som har intresse i branschen, såsom möten, föreläsningar, studiebesök, Bergsmannahelger och andra festligheter. 

Värmländska Bergsmannaföreningen

Ordförande: 

Debbie Jörgensen Ågren

Sekreterare:

Alexander Löf