Järnverksföreningen

Järnverksföreningen är en förening för ståltillverkare, manufaktur- och grossistföretag. Syftet är att främja järnhanteringens intressen.

Järnverksföreningen, som grundades år 1889, utgör en sammanslutning av stålproducenter, branschens manufaktur- och grossistföretag, samt andra företag som har nära samband med järnhanteringen.

Föreningens ändamål är att främja den svenska järnhanteringens intressen.

Föreningen lämnar en redogörelse för utvecklingen inom branschen genom en kvartalsvis framlagd statistik - Svensk Stålstatistik, producerad av Jernkontorets handelspolitiska avdelning.

Föreningen har ordinarie sammanträde den sista fredagen i januari varje år i samband med Hindersmässan i Örebro och ordnar därvid föredrag och diskussioner i för stålbranschen angelägna frågor.

Ordförande
Mikael Nyquist, Tibnor AB

Sekreterare
Mathias Ternell, Jernkontoret