Jernkontorets energinätverk

Ett omfattande nätverk med syfte att sprida kunskap om energieffektivisering och vara ett forum för utbyte av erfarenheter inom järn- och stålindustrin. Nätverket administreras av Jernkontoret.

Jernkontorets Energinätverk har omkring 200 medlemmar. Majoriteten av dessa arbetar med energifrågor inom järn- och stålindustrin. Även högskolor och universitet, teknikleverantörer, skogsindustrin och myndigheter finns representerade i nätverket.

Nätverksträffar anordnas som regel en till två gånger per år. Varje träff har ett tema och aktörer med temaspecifik kunskap bjuds in som föredragshållare. Oftast förläggs träffarna hos ett värdföretag, som ordnar en visning av sin verksamhet.

Välkommen att delta

Om du är intresserad av att gå med i nätverket, välkommen att kontakta Jernkontoret.

De senaste nätverksträffarna

  • Effektivisering och konvertering av stål- och verkstadsindustrins värmnings- och glödgningsugnar, november 2018 vid Ovako i Hofors.
  • Effektivare rökgassystem, oktober 2017 vid Ovako i Smedjebacken. Artikel om seminariet (triplesteelix.se)
  • Att mäta är att veta, men är mätning tillräckligt? Skapa effektiv el- och energiredovisning, december 2016 vid Sandvik Materials Technology i Sandviken.
  • Skörda och tillgodogöra stål- och verkstadsindustrins restvärme, april 2016 vid SSAB och Teknikdalen i Borlänge.

I rapporten Energinätverk inom gruv- och stålindustrin, rapport D 837 finns mer information om energinätverket och dess bakgrund, samt goda exempel på energieffektivisering i järn och stålindustrin.

Mer om energianvändning inom gruv- eller stålindustrin:
www.energihandbok.se
Öppna forskningsrapporter