Jobb, konkurrenskraft och landsbygd

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om den svenska stålindustrins internationella konkurrenskraft, behoven av effektiva transporter och en väl fungerande infrastruktur, om stålindustrins betydelse för jobben, landsbygden och för Sveriges ekonomi.


Marcus HedblomMarcus Hedblom

Vd, Ovako

Tillträdde på Ovako som högste chef i slutet av 2015 med gedigen finansiell bakgrund och stort teknikintresse. Passionerad av att förbättra industrins internationella konkurrenskraft, med särskilt fokus på Sveriges energisystem och säkerhet på arbetsplatsen.
Kontakt:
e-post: marcus.hedblom@ovako.com
telefon: 08 622 13 00 (vxl.)

Per BondemarkPer Bondemark

Vice vd och inköpsdirektör, SSAB

Kan allt som är värt att veta om stålproduktion, inköp och transporter. Leder Näringslivets transportråd och vill bl.a. se långsiktiga satsningar på utbyggnad och underhåll av järnväg och vägar. Per anser att de nya svavelreglerna för marint bränsle skapar orättvis konkurrens, de medför att små länder som Sverige och Finland tvingas ta ledningen när det gäller att förändra miljöpåverkan av den globala handelsflottan.
Kontakt:
e-post: per.bondemark@ssab.com
telefon: 0243 700 00 (vxl.)

Jenni RanhagenJenni Ranhagen

Rådgivare i transportfrågor, Jernkontoret

Full koll på branschens transportfrågor och vikten av en fungerande infrastruktur. Argumenterar för 74-tonslastbilar och förklarar varför vägslitageavgift eller "lastbilsskatt" är en dålig idé. 

Kontakt:
e-post: jenni.ranhagen@jernkontoret.se
telefon: 070 679 17 52

Carl-Michael RaihleCarl-Michael Raihle

Affärsområdeschef, Ovako Tube & Ring

Har mer än 20 års erfarenhet av basindustrin. Som ordförande i SKGS, basindustrins energisamarbete, jobbar han med att övertyga både regering och opposition om värdet av trygga elleveranser till konkurrenskraftiga priser. Han anser att politikerna måste visa marknaden att Sverige är ett pålitligt land att investera i.
Kontakt:
e-post: carl-michael.raihle@ovako.com
telefon: 0290 250 00 (vxl.)

Bo-Erik PersBo-Erik Pers

Vd, Jernkontoret

Har mångårig erfarenhet från stålindustrin bland annat som marknadschef på SSAB. Passion för konkurrenskraft och svenska förutsättningar att konkurrera globalt. Deltar i regeringens industrisamtal och sitter i styrelsen för industrins forskningsinstitut Swerea samt är ordförande i SIS styrelse (Swedish Standards Institute). 
Kontakt:
e-post: bo-erik.pers@jernkontoret.se
telefon: 070 638 20 22

Mathias TernellMathias Ternell

Handelspolitisk direktör, Jernkontoret

Juristen som har stenkoll på läget på stålmarknaden, handel och konkurrensvillkor. En aktuell fråga handlar om Kinas prisdumpning i EU. Mathias lämnade regeringskansliet och Bryssel för att ägna sig åt svensk basindustri och dess villkor. 
Kontakt:
e-post: mathias.ternell@jernkontoret.se
telefon: 070 257 41 41