Miljö, energi och klimat

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om det miljösmarta materialet stål och varför det är helt nödvändigt för utvecklingen av det hållbara samhället, om hur stålet skapar miljönytta när det används, om det effektiva utnyttjandet av råvaror och energi. Vi berättar gärna också om hur industrin arbetar med att minimera miljöpåverkan, i vatten, mark och luft och vad EU:s förslag till nya regler för utsläppshandel kan få för globala konsekvenser. 


Helén AxelssonHelén Axelsson

Miljö- och energidirektör, Jernkontoret 

Specialist på energi, klimatfrågor, EU:s utsläppshandel och andra styrmedel. Värnar om helhetsperspektivet i miljödebatten.

 

Kontakt:
e-post: helen.axelsson@jernkontoret.se
telefon: 070 370 92 31

Marcus HedblomMarcus Hedblom

Vd, Ovako

Tillträdde på Ovako som högste chef i slutet av 2015 med gedigen finansiell bakgrund och stort teknikintresse. Passionerad av att förbättra industrins internationella konkurrenskraft, med särskilt fokus på Sveriges energisystem och säkerhet på arbetsplatsen.
Kontakt:
e-post: marcus.hedblom@ovako.com
telefon: 08 622 13 00 (vxl.)

Carl-Michael RaihleCarl-Michael Raihle

Affärsområdeschef, Ovako Tube & Ring

Har mer än 20 års erfarenhet av basindustrin. Som ordförande i SKGS, basindustrins energisamarbete, jobbar han med att övertyga både regering och opposition om värdet av trygga elleveranser till konkurrenskraftiga priser. Han anser att politikerna måste visa marknaden att Sverige är ett pålitligt land att investera i.
Kontakt:
e-post: carl-michael.raihle@ovako.com
telefon: 0290 250 00 (vxl.)

Karin ÖstmanKarin Östman

Expert på livscykelanalys för stålprodukter, Jernkontoret

Har bred bakgrund inom miljöområdet, från länsstyrelsen till Sandvik Materials Technology och nu Jernkontoret. Koll på miljöperspektiven både från statens såväl som industrins perspektiv. 
Kontakt:
e-post: karin.ostman@jernkontoret.se
telefon: 070 314 16 98 

Jenni RanhagenJenni Ranhagen

Rådgivare i transportfrågor, Jernkontoret

Full koll på branschens transportfrågor och vikten av en fungerande infrastruktur. Argumenterar för 74-tonslastbilar och förklarar varför vägslitageavgift eller "lastbilsskatt" är en dålig idé. 

Kontakt:
e-post: jenni.ranhagen@jernkontoret.se
telefon: 070 679 17 52