Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Tre åtgärder för ett bättre vattendirektiv

Swedish Water Alliance

Swedish Water Alliances synpunkter på EU:s revidering av vattendirektivet.

2018. 4 s. (a5-folder)


EU-kommissionen ska senast 2019 se över Vattendirektivet (Water Framework Directive) och föreslå nödvändiga förändringar efter att ha identifierat områden där förenklingar och förbättringar av lagstiftningen och dess genomförande är möjliga.
Detta dokument är framtaget av Swedish Water Alliance, ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförening, och Energiföretagen Sverige. Arbetet samordnas av Jernkontoret. Ingår även Svemin, Skogsindustrierna, IKEM, TEKO, Nordic Galvanizers, och Scandinavian Copper Development Association. Målet är att den pågående översynen av vattendirektivet mynnar ut i en revidering av direktivet som kan leda till en modern vattenförvaltning av Europas vatten.