Angeläget att industrin att följer vad som pågår i Sevilla

I EUs nya utsläppsdirektiv för industrier, IED (Industry Emission Directive) finns en rad nyheter som svensk industri måste förhålla sig till.

En av de viktigare nyheterna handlar om Sevillaprocessen, i vilken tekniska arbetsgrupper tar fram så kallade BREF-dokument. Dokumenten beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik för en bransch.

Tidigare var BREF-dokumenten tekniska guider som skulle vara en del i tillståndsprövningen men i de nya utsläppsdirektiven kommer BREF-dokumenten att innehålla BAT-slutsatser, som beskriver bästa möjliga tekniker och anger vilka utsläppsnivåer som industrierna tekniskt sett kan komma ner till. Dessa värden är bindande och ska uppfyllas av berörd industri senast fyra år efter det att en BAT-slutsats har publicerats i Official Journal.

Med anledning av denna förändring har det blivit väldigt viktigt att industrin följer och deltar i Sevillaprocessen, antingen på plats i en teknisk arbetsgrupp eller i ett svenskt nätverk runt en BREF.

Temadag om Sevillaprocessen anordnas den 14 november av Jernkontoret, i samarbete med Naturvårdsverket och Svenskt näringsliv. Representanter från industri, länstyrelser och kommuner deltar också. Totalt samlar temadagen ett 70-tal personer med intresse av Sevillaprocessen.

Läs mer om industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser.

För ytterligare information:

Eva Blixt, energi- och miljöavd.
eva.blixt@jernkontoret.se, tel 08 679 17 95