Glädjande besked från regeringen i forskningspropositionen

DEBATT

Gruv-, mineral- och stålindustrin föreslås i den kommande forsknings- och innovationspropositionen få 200 miljoner kronor till forskning under fyra i en riktad satsning, meddelade utbildningsminister Jan Björklund och näringsminister Annie Lööf i Dagens Industri den 5 september.

Det är förstås riktigt glädjande för våra branscher att deras betydelse för vårt land uppfattas av regeringen. Ännu mera glädjande är att ministrarna anger att fler riktade satsningar kommer, och att de sker mot ”några områden där två villkor ska vara uppfyllda: näringslivet har behov av tillgång till hög kompetens och svensk forskning håller hög kvalitet”. Det är just precis i de skärningspunkterna Jernkontoret menar att regeringen ska satsa forskningspengar.


GERT NILSON
Teknisk direktör, Jernkontoret