Seminarium: Rostning av järnmalm – processen innan blästugn och masugn

Forskningskommittén "Järnförsöken i Nya Lapphyttan", inom Jernkontorets bergshistoriska utskott, bjöd in till eftermiddagsseminarium den 19 november 2021. Forskningskommittén verkar för kunskapsuppbyggnad om bergsmannens medeltida produktion av järn. De fyra föreläsningar om rostning av järnmalm, det i Sverige hitintills ganska outforskade steget i produktionen av järn i blästugn och masugn, spelades in och kan nedan ses i efterhand. 

Bilderna är hämtade från Föreningen Järnet på Lapphyttans facebooksida.


Gert Magnusson, "Arkeologiska lämningar från rostning av järnmalm"
(15 minuter):


Eva Hjärthner-Holdar, "Rostning av malm vid försöken Nya Lapphyttan" (18 minuter):


Harry Pettersson, "Varför rostar vi järnmalmen?" (23 minuter):


Björn Björck, "Rostning av malm i äldre litteratur och bilder" (26 minuter):