Seminarium om myntning och metaller i Sverige

Forskningskommittén "Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi", inom Jernkontorets bergshistoriska utskott, bjöd in ett seminarium om myntning och metaller i Sverige mellan cirka 995-1700 med sex föreläsningar den 21 oktober 2022. Föreläsningarna spelades in och kan nedan ses i efterhand.

Med en del undantag är det ofta svårt att veta varifrån all metallen till alla de mynt som har präglats i världen kommit ifrån. När myntningen började i Sverige ca 995 antas det att myntmetall använde nedsmälta utländska mynt som då fanns i cirkulation i stora mängder.

På 1500-talet och framöver blev två svenska gruvor helt avgörande för hur myntningen och hela riket utvecklades. Det började med Sala silvergruva och fortsatte med Falu koppargruva.

Kenneth Jonsson, "Sigtunamyntningen cirka 995–1030"
(17 minuter):

Henrik Klackenberg, "Monetariseringen under medeltiden"
(28 minuter):

Eeva Jonsson, "Den senmedeltida myntningen"
(21 minuter):

Kenneth Jonsson, "Gustav Vasas myntning"
(22 minuter):

Niklas Ulfvebrand, "Gustav Vasa och riksens silverberg i Sala – en översikt av Sala silvergruvas glansperiod på 1500-talet."
(15 minuter):

Kenneth Jonsson, "Falu koppargruva och kopparmyntningen från 1624" (26 minuter):