Seminarium om koppar – utvinning, tillverkning och hantverk

Forskningskommittén "Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi", inom Jernkontorets bergshistoriska utskott, bjöd in ett halvdagssymposium om koppar med fyra föreläsningar den 28 april 2023. Föreläsningarna spelades in och kan nedan ses i efterhand.

Koppar är en av de första metallerna som människan tog i bruk och än idag är koppar en omistlig metall som det alltjämt finns mycket att lära om. 

Lena Berg Nilsson, "Kopparbergslagen och Falu koppargruva"
(23 minuter):

Magnus Green, "Från kök till kyrka - kopparslagarnas verksamhet"
(22 minuter):

Maria Lowe Fri, "Koppar i Östra Medelhavsregionen under förhistorisk tid"
(24 minuter):

Dag Noréus och Lars Bentell, "Arsenik på gott och ont vid kopparutvinning"
(24 minuter):