Carina Bennerhags forskning förändrar järnets historia

Den 2 februari bjöd forskningskommittén Jernkontorets bergshistoriska utskott in till ett digitalt seminarium om hur ny forskning kommit att förändra bilden av järn- och stålframställningens historia. Föreläsningarna spelades in och kan nedan ses i efterhand.

I den inspelade föreläsningen nedan berättar Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum och doktor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet, om sin forskning som visar att jakt- och fångstsamhällen i norr utvecklade tekniker för järnframställning långt tidigare än vad forskarvärlden hittills hållit för sant.

Carina Bennerhags forskning förändrar järnets historia
(43 minuter):

Bakgrund:

Omkring 2010 fann arkeologer vid Norrbottens museum ett oväntat fynd. Vid Sangis (mellan Kalix och Torneå) hittade de rester av järn- och stålframställning som kunde dateras till 200 år före vår tideräkning. Fyndet har kommit att förändra bilden av järn- och stålframställningens historia.

Carina Bennerhag är arkeolog vid Norrbottens museum och doktor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. Hon deltar även i Jernkontorets forskningskommitté "Järnförsöken i Nya Lapphyttan", som arbetar med järnframställningsförsök vid den medeltida järnframställningsplatsen Lapphyttan nära Norberg

Fyndet vid Sangis inspirerade Carina Bennerhag till att tillsammans med Kristina Söderholm, professor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet, på nytt analysera tidigare fynd från järnframställningsplatser i norra Skandinavien.

I slutet av 2023 disputerade Carina Bennerhag med sin doktorsavhandling Ståltillverkande jakt- och fångstgrupper i det forntida arktiska Europa. I denna lyfter hon fram betydelsen av arktisk järnteknik i den globala forntida järnhistorien. Hon visar att jakt- och fångstsamhällen i norr utvecklade tekniker för att framställa järn för över 2 000 år sedan – långt tidigare än vad forskarvärlden hittills hållit för sant – vilket fick stor medial uppmärksamhet.

Läs gärna mer om ämnet: